Medische Bibliotheek
Publiceren in Open Access


sluit venster


Inleiding
Achtergrond
BioMed Central
PLoS
RePub (repository EUR & ErasmusMC)


Inleiding

Voor hoogwaardige wetenschappelijke informatie moet vaak veel worden betaald. Aan publiceren in de wetenschappelijke (online-)tijdschriften zijn meestal geen kosten verbonden. Daar staat tegenover dat moet worden betaald voor het raadplegen van de artikelen in de vorm van meestal kostbare abonnementen. De prijsstijgingen van deze abonnementen zijn enorm. Daardoor zien wetenschappelijke instellingen een steeds groter deel van hun budget verdwijnen in een schier bodemloze put van de uitgevers.

Op toenemende schaal wordt ernaar gestreefd wetenschappelijke kennis tegen lage kosten beschikbaar te stellen: Open Access.

Publiceren in Open Access biedt de mogelijkheid om tegenwicht te bieden aan uitgevers die de abonnementsprijzen van hun tijdschriften opdrijven. Open-Access-tijdschriften zijn gratis te raadplegen op internet. Dat betekent wel dat de kosten verbonden aan het publicatieproces worden doorbelast aan de auteurs (c.q. de instelling waar de auteurs werkzaam zijn).

BioMed Central en Public Library of Sciences (PLoS) zijn uitgevers van Open Access tijdschriften.

Sinds maart 2006 is Erasmus MC "supporter member" van BioMed Central en neemt daarbij 15% van de kosten van publiceren in de tijdschriften van BioMed Central voor haar rekening. Daarnaast biedt het Erasmus MC door het aangaan van een "active membership" bij het PLoS auteurs de gelegenheid met een korting van 10% te publiceren in PLoS-tijdschriften.

begin


Achtergrondinformatie

Inleiding en definities: zie SURF-thema Open Access.

Open Access Declaraties
De principes van Open Access zijn vastgelegd in drie verschillende declaraties: Boedapast (februari 2002), Bethesda (juni 2003) en Berlijn (oktober 2003).

Lijst gratis tijdschriften: DOAJ - Directory of Open Access Journals
Lijst gratis artikelen: HighWire
Zoek (in) alle repositories:
OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories

begin


BioMed Central

Publish with BioMed Central

BioMed Central is een uitgever die het uitgeefproces voor vrij toegankelijke elektronische publicaties organiseert, inclusief het "peer review"-proces en de vormgeving. BioMed Central richt zich op de biologische en medische disciplines. Doelen zijn het bieden van een betrouwbaar publiceerplatform, zowel m.b.t. de kwaliteit van de publicaties als de opslag en toegankelijkheid, ook op termijn. Daarnaast biedt BioMed Central de mogelijkheid voor elke instelling om het eigen gezicht te laten zien, bijv. in een overzicht van eigen publicaties (repositories).

BioMed Central geeft inmiddels meer dan 135 klinische en medisch-biologische tijdschriften uit. Circa de helft betreft vrij toegankelijke, "peer reviewed"-tijdschriften, bij de andere helft gaat het om beperkt toegankelijke tijdschriften van gelieerde uitgevers (o.a. enkele review tijdschriften).

Erasmus MC is support member van BioMed Central. Dit betekent dat auteurs van Erasmus MC korting krijgen (15%) bij publiceren in BioMed Central/tijdschriften. De publicaties van Erasmus MC worden gepresenteerd in een aparte repository.

Ook is het mogelijk om zelf op het gebied van nieuwe onderzoeksterreinen nieuwe elektronisch tijdschriften op te richten met ondersteuning van BioMed Central voor een kwalitatief goed uitgeefproces.

- BioMed Central Open Access Charter
-
BioMed Central gateway voor Erasmus MC (op IP-adres afgeschermd)

begin


Public Library of Science (PLoS)

PLoS, Public Library of Science, is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt biologische en medische literatuur wereldwijd vrij toegankelijk te maken door het uitgeven van elektronische "peer-reviewed"- tijdschriften in Open Access.

Er zijn zeven PLoS-tijdschriften: PLoS One, PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Genetics, PLoS Computational Biology, PLoS Pathogens en PLoS Neglected Tropical Diseases. Daarnaast worden de artikelen met betrekking tot clinical trials uit deze PLoS-tijdschriften verzameld in de PLoS Hub for Clinical Trials.

- meer informatie over PLoS

begin


RePub-project

Het Erasmus MC neemt via RePub (EUR Repository) deel aan het landelijke DARE-project, Digital Academic Repositories. Daarin worden de eigen publicaties, die vrij van auteursrecht zijn, via Open Access toegankelijk gemaakt zonder publicatiekosten voor de auteurs. Door te publiceren in RePub is een groot aantal publicaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC direct en wereldwijd beschikbaar. Ook tekst van publicaties in afgeschermde tijdschriften kunnen vaak zonder problemen in RePub worden geplaatst en zijn daarmee vrij toegankelijk. Het gaat daarbij om de auteurstekst (meestal in Word), en NIET om de publicatie (pdf) zoals de uitgever die produceert!

Voorselectie van medische artikelen, proefschriften, en andere teksten van Erasmus MC

Homepage RePub
Meer informatie over RePub (pdf)
Teksten over auteursrechten:
    - RePub (pdf)
    - Wagingen Universiteit
    - Copyright Policies van uitgevers (SHERPA RoMEO)
Het inzenden (Submit)

Contacten

Auteurs kunnen rechtstreeks contact opnemen met de uitgevers van BioMed Central en PLoS, waarbij zij zich presenteren als medewerker van het Erasmus MC.

Voor specifieke vragen omtrent copyright en policy van de uitgever kunt u terecht bij dhr. Hans Brandhorst van de Universiteitsbibliotheek (010-40 82871.
De Medische Bibliotheek treedt zo nodig op als contactpunt, e-mail: info.mb@erasmusmc.nl?subject=OpenAccess

begin


MB-Helpdesk
tel. (010-70) 43785
mailto:info.mb@erasmusmc.nl
13-12-2011